Posts Tagged "stranici"

Lista na Klienti i Clients List – Dodadeni dve stranici na Tehno Lab Dizajn

Posted on Jan 21, 2015 in Techno Lab Design | 10 comments

Pokraj postojanoto vodenje na blog-ot (vesti povrzani so Techno Lab Design), odvreme-navreme dodavame i stranici koi se vo funkcija na zbogatuvanje na web sajt-ot so korisni sodrzini. Taka, neodamna na web stranata na Tehno Lab Dizajn bea dodadeni dve novi web stranici: – Lista na Klienti, i – Clients List Listite ne se celosni, i istite ce se azuriraat so tekot na vremeto. Iako del od klientite se vece navedeni vo nasheto portfolio, sepak reshivme da kreirame i posebni tekstualni listi na makedonski i angliski...

Read More